صحی

بیاید با پولیو یا فلج  اطفال آشنا شوید (Poliomyelitis)

پولیو فلج یا طاعون قرن

معرفی مرض:

پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی اطفال بوده که عامل سببی آن یکنوع ویروس از نوع انترو
  ویروس  بوده که زیاد تر در مناطق که حفظ الصحه شخصی و محیطی مراعات نشود یعنی مردم در فضای باز رفع حاجت نموده و مدفوع در معرض جریان مستقیم هوا قرار  و محیط زیست الوده باشد باعث انتشار عامل مرض میشود. این بیماری بیشتر در ممالک فقیر و روبه انکشاف  شیوع می  یابد. در سال    1988 در اروپا مبارزه جدی علیه این  مرض خطیر  صورت گرفت و در آن زمان اروپا تقریبا عاری از پولیو اعلان شد اما  واقعات محدود ناشی از استعمال واکسین پولیو دیده شد. از سال 1988-2007 مبارزه جدی علیه پولیو یا طاعون قرن آغاز گردید که کشور های آسیای مرکزی نیز شامل این مبارزه بود و قرار بر این شد که به سطح عمومی باید این پدیده شوم محو گردد و اطفال نازنین از شر این آفت رهایی یابند.  اما متاسفانه بنابر معاذیر زیادی از جمله وضعیت نا مناسب امنیتی در مناطق از افریقا و آسیای جنوبی و مرکزی که افغانستان نیز شامل آنست وهمچنان وضعیت نامناسب سیاسی مهاجرت ها و جنگ های داخلی عدم دسترسی مردم به خدمات صحی و عدم تطبیق کمپاین های امحای  پو لیو باعث گردید که تاهنوز این آژدها اطفال نازنین مارا مورد حمله قرار دهد .تا اکنون هم واقعات مثبت پولیو یا فلج اطفال در بعضی از نقاط کشور عزیز ما دیده شده است،  از جمله مناطق حوزه جنوب غرب افغانستان ( کندهار ، هلمند و زابل و بعضی مناطق دیگر....)

به صورت عموم دو شکل از فلج در مصابین پولیو وجود دارد که قرار ذیل اند:


 فلج نرم Flaccid Paralyses -1
  فلج متشنج یا تواٌم با شخی عضلی Spastic Paralysis -2  
  

سیر مرض :
سیر مرض به صورت آهسته و تدریجی بوده عامل مرضی در افرازات بلعومی ، لعاب دهن و در مدفوع مصابین مرض موقعیت دارد و دوره تفریخ مرض از 4-6 روز است . عامل مرض یکنوع ویروس بوده که از نوع انترو ویروس میباشد .این مرض از طریق فمی معقدی انتقال مینماید. یعنی عامل مرض میتواند در محیط باز تا ده روز زنده بماند و از طریق مواد غذایی  و آب ملوث با ویروس پولیو  و ذ ریعه  جریان هوا انتقال میابد وبلا فاصله بعد از داخل شدن در وجود انسان داخل سیستم هاضمه گردیده  که ویروس مرض بیشتر رشته های عصبی و الیاف عضلی را مورد حمله قرار داده و متاثر میسازد.   

اعراض و علایم مرض :
در اکثر واقعات حدود 70-90% واقعات بدون اعراض علایم  وصفی هستند،یعنی بدون اعراض و علایم هستند ولی به صورت عموم  اعراض و علایم وصفی مرض قرار ذیل  است، مرض در مراحل نهایی باعث فلج یا بی حرکت شدن اطراف یعنی پا ها میگردد تحقیقات بیانگر این نکته است که  اطراف سفلی نسبت به اطراف علوی  آسیب پذیر تر است که  توآم با ذوب عضلی و چملک شدن پوست جلد از اثر کمبود کتله عضلی و عدم موجودیت شحم  تحت الجلدی میباشد.
1-    ذوب عضلی خصوصا" عضلات اطراف علوی و سفلی
2-    درد   مفاصل
3-    شخی عضلات
4-    شخی گردن و عدم حفظ تعادل سر
5-    دلبدی و استفراغات  
6-    اسهالات و قبضیت
7-    تب و درد اعضا به صورت عمومی و موضعی

تشخیص مرض:
تشخیص مرض توسط تجرید عامل مرض از مدفوع افرازات بلعومی و مایع دماغی صورت میکیرد هم چنان کشت عامل مرضی نیز در تشخیص مرض نقش عمده و اساسی دارد که میتوان به ساد گی در لابراتوار های تشخیصوی انجام داد. تشخیص مرض با در نظر داشت اعراض و علایم کلینیکی مرض بر علاوه در یافت های کلینکی و شیوع مر ض به صورت اپیدمیک در مناطق خاص بعد از مطالعات متعدد صورت می گیرد.

تداوی مرض :
بعد از تثبیت واقعات مثبت مرض تداوی در  شفاخانه صورت گرفته و شیوه تداوی عرضی برای مریضان  تنظیم میگردد،استراحت بستر توصیه شده،  تداوی عرضی شامل تداوی ضمیموی بوده و افات مترافقه انتانات که به شکل ثانوی در مرض نقش دارند و از تجویز ادویجات زرقی به شکل داخل عضلی در مرحله حاد مرض معمولا" توصیه نمیشود. جهت جلوگیری از مشکلات تنفسی اقدامات لازم صورت می گیرد، تطبیقات گرم جهت رفع تشنج عضلات موثر تمام میشود، نظریه بر این است که استفاده از  Creatin 1-2g X2/Day   جهت تقویت عضلی  ممکن مفید باشد، به صورت عموم تداوی شکل حمایوی و وقایوی را دارد تا از اختلاطات بعدی مرض جلوگیری شود.

وقایه مرض :
بهترین وقایه از مرض تطبیق واکسین ضد مرض یعنی واکسین پولیو یا فلج میباشد که بشکل قطره از طریق دهن میباشد که بنام (OPV =Oral Polio Vaccine) که از سن 0 از زمان تولد الی 5 سالگی در نزد اطفال تطبیق میشود
و بهترین وسیله جلوگیری از مبتلا شدن به مرض تطبیق واکسین مراعات حفظ الصحه فردی و محیطی میباشد تا حد امکان از آلودگی محیط  و رفع حاجت در فضای باز جلوگیری گردد.
جمعیت هلال احمر افغانی که عرضه خدمات صحی به مریضان نیازمند یکی از اهداف اساسی آن بشمار می رود در حد توان با استخدام  واکسیناتوران در مراکز صحی  ثابت وسیار خویش در مرکز و ولایات در کمپاین های ملی واکسیناسیون  همواره سهم فعال داشته و مکلفیت های  خویش را  صادقانه در ین راستا انجام داده و میدهد تا د ر امحای پولیو و سایر امراض دوره طفولیت مکلفیتهایش را  به وجه احسن انجام دهد.

عواقب روانی فلج در دراز مدت در سن کهولت:
مبتلایان به پولیو و یا فلج در دوران کودکی چون همیشه  در بستر هستند بنا" نزد شان  امراض روانی تاسس نموده و به مشکلات افسردگی ، فشار های روانی، جنون وحتی  خود کشی  در جوانی و کهولت نیزنزدشان امکان پذیر است. مصابین پولیو در دوران کودکی بیشتر به انتا نات سیستم عصبی و سایر سیستم ها معروض هستند که باعث ایجاد مشکلات جدی نزد شان میشود .از سوی دیگر محکومیت به بستر و عدم استفاده از اعضای معیوب مشکلات جدی دیگر را برای مصابین ایجاد مینماید.
با تطبیق قطرات واکسین پولیو از نا امیدی و معیوبیت اطفال نازنین تان جلوگیری نمائید، سهم تمام مردم در این کار خیر نشانه  فهم ، اخلاق نیکو  وحس بشردوستی است. بیائید همه باهم دست بهم دهیم و گلیم این افت مهلک را از سرزمین زیبای خود برچینیم تا دیگر شاهد اطفال معیوب ناشی از این مرض خطرناک نباشیم.

اطفال صحت مند جامعه عاری از معیوبیت و رنج
ناشی از مرض پولیو یا فلج

= +

    واکسین خوراکی پولیو یا 
OPV  
Oral Polio Vaccine